Webbpublicering elev

För att skolan ska få använda fotografi och film av ditt barn ska du som vårdnadshavare ge ditt samtycke till detta.
Blankett för samtycke ska fyllas i när ditt barn börjar grundskolan och undertecknas av båda vårdnadshavarna.
Du kan ändra ditt samtycke när du önskar genom att skicka in en ny samtyckesblankett.