Löss

Hej Vårdnadshavare.

Angående skolstart och vanlig förekomst av löss bland barn och ungdomar ber vi att ni läser följande text och följer de anvisningar som står.

Utdrag från 1177.se:

”Det är störst risk att få huvudlöss på sommaren, när de är som mest aktiva. När skolterminen börjar kan lössen spridas. Finkamma därför barnen och behandla de som har levande löss innan skolan börjar efter ett längre lov. Det är det bästa sättet att förhindra lusepidemier.

För att bli av med lössen är det viktigt att alla som kan vara smittade blir undersökta, så att alla som har löss kan behandlas samtidigt. Det kan vara en förskolegrupp, skolklass eller en familj. Efter behandlingen kan barnen gå till förskolan eller skolan, under förutsättning att kontakt hår mot hår undviks den första veckan.

För ytterligare information läs mer på 1177.se.”

 

Med vänlig hälsning

Amelie Jonsson

skolsköterska Himledalens skolor

Välkomna till höstterminsstart 2016

Följande tider gäller för onsdagen den 17 augusti.

Rolfstorp skola:

F-klass: Skolstart kl.08.20. Skoldagen slutar kl. 12.00

År 1-3: Skolstart kl. kl. 08.20.  Skoldagen slutar kl. 13.35.

År 7-9: Skolstart kl.08.20. Skoldagen slutar kl. 15.00.

Skällinge skola:

F-klass: Skolstart kl. 09.00. Skoldag slutar 10.30 (se separat utskick för mer info).

År 1-3:  Skolstart kl.08.15. Skoldagen slutar kl. 13.40.

Det är inte för sent…

att ansöka om pengar från Majblomman om er familj behöver pengar för att ha möjlighet tex att
  • betala busskort för ert barn/ungdom över sommaren
  • betala idrottsskola/läger för ert barn/ungdom
  • göra enstaka utflykt
  • möjliggöra någon slags uppmuntran till en trött/nedstämd tonåring
  • eller någon annan anledning som du anger i ansökan
och skicka in en ansökan.
Har du frågor kontakta Amelie Jonsson skolsköterska Himledalens skolor, 0721-516194

 

Olycksfallförsäkring

Varbergs kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar som är folkbokförda i Varbergs kommun och som går i förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning och fritidsverksamhet. Försäkringen gäller under skoltid/verksamhetstid, fritid och lov under inskrivningstiden, vilket betyder att de är försäkrade i skolan och på fritiden, dvs. dygnet runt.

Försäkringen gäller från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2016.

Försäkringsbeskedet innehåller en beskrivning av vilka försäkringen gäller, när försäkringen gäller och vilka kostnader försäkringen täcker.  

Mer information finner du på Varbergs kommuns hemsida.