Välkomna till föräldramöte på Rolfstorp skola!

Åk 7-9

Tisdagen den 13/9 kl. 18:30. Efter den gemensamma informationen får vårdnadshavare till elever i åk 9 information av studie- och yrkesvägledare kring gymnasieval mm. Övriga klasser träffas då med respektive kontaktlärare. Avslutas ca 20:00, något senare för åk 9.

F-klass – åk 3

Tisdagen den 20/9 kl. 18.00.

Vi inleder med en allmän information för alla. Därefter fortsätter mötet i respektive klass tillsammans med kontaktlärare. Vi avslutar senast kl. 20:00.

Inbjudan till Skällingeskolans föräldramöte är utskickad på annat sätt.