Löss

Hej Vårdnadshavare.

Angående skolstart och vanlig förekomst av löss bland barn och ungdomar ber vi att ni läser följande text och följer de anvisningar som står.

Utdrag från 1177.se:

”Det är störst risk att få huvudlöss på sommaren, när de är som mest aktiva. När skolterminen börjar kan lössen spridas. Finkamma därför barnen och behandla de som har levande löss innan skolan börjar efter ett längre lov. Det är det bästa sättet att förhindra lusepidemier.

För att bli av med lössen är det viktigt att alla som kan vara smittade blir undersökta, så att alla som har löss kan behandlas samtidigt. Det kan vara en förskolegrupp, skolklass eller en familj. Efter behandlingen kan barnen gå till förskolan eller skolan, under förutsättning att kontakt hår mot hår undviks den första veckan.

För ytterligare information läs mer på 1177.se.”

 

Med vänlig hälsning

Amelie Jonsson

skolsköterska Himledalens skolor