Det är inte för sent…

att ansöka om pengar från Majblomman om er familj behöver pengar för att ha möjlighet tex att
  • betala busskort för ert barn/ungdom över sommaren
  • betala idrottsskola/läger för ert barn/ungdom
  • göra enstaka utflykt
  • möjliggöra någon slags uppmuntran till en trött/nedstämd tonåring
  • eller någon annan anledning som du anger i ansökan
och skicka in en ansökan.
Har du frågor kontakta Amelie Jonsson skolsköterska Himledalens skolor, 0721-516194