Hjälp till föräldrar att stötta barnen på internet

Är du orolig när ditt barn är på internet? Vad är ditt ansvar som förälder och hur kan du stötta ditt barn? För att kunna stödja ditt barn i hens digitala vardag är det bra om du som förälder har en del kunskap. Hur fungerar olika sociala medier? I vilka forum deltar ditt barn?”

Läs mer på sidan http://nohate.se/foraldrar/