Olycksfallförsäkring

Varbergs kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar som är folkbokförda i Varbergs kommun och som går i förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning och fritidsverksamhet. Försäkringen gäller under skoltid/verksamhetstid, fritid och lov under inskrivningstiden, vilket betyder att de är försäkrade i skolan och på fritiden, dvs. dygnet runt.

Försäkringen gäller från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2016.

Försäkringsbeskedet innehåller en beskrivning av vilka försäkringen gäller, när försäkringen gäller och vilka kostnader försäkringen täcker.  

Mer information finner du på Varbergs kommuns hemsida.