Gemensam föräldraförening

Föräldrarådet kommer under hösten att bjuda in till information om och bildande av gemensam föräldraförening.

Tre skolor EN föräldraförening

Nu har Rolfstorp, Göthrik och Skällinge varit igång i sin nya organisation ett läsår. Därför bjuds Du som förälder in till informationsmöte och bildande av en gemensam föräldraförening för Himledalens skolor.

Vad gör en föräldraförening?

Föräldraföreningen är ett forum för dig som vill påverka, diskutera och få information om skolans verksamhet.

Aktiviteter under läsåret men också på lov, exempel på aktiviteter kan vara

  • servering första/sista skoldagen på terminen
  • skid/badresa på lov
  • gemensamt luciafirande
  • aktiviteter under terminerna för elevernas trivsel på skolan
  • fixardagar
  • gemensamma aktiviteter för alla tre skolorna

Det är den nya föräldraföreningen och dess styrelse tillsammans med andra intresserade som själva arbetar fram vad, hur och vilka aktiviteter som ni vill jobba med.

Vid första mötet bildas en arbetsgrupp/interimsstyrelse som jobbar fram den nya föräldraföreningen och hur den ska arbeta.

På föräldramöten under hösten kommer vi att informera om datum och plats för informationsmötet.

Föräldrarådet Himledalens skolor