Löss

Hej alla!

Nu har skolan börjat igen och med det följer ovälkomna gäster! Huvudlöss har på senaste tiden ökat markant. Orsaken är inte helt känd. Som enskild är det viktigt att luskamma håret MINST två veckor efter avslutad behandling då kamning är det mest effektiva botemedlet! Länken nedan visar hur man går till väga. Kom ihåg att luskamma tar tid, men är värt det!

http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Huvudloss/