Skolavslutning tisdag 16 juni

Följande gäller för respektive skola och årskurs.

F-3 Rolfstorp:

Bussar som vanligt till skolan. Avslutningen börjar kl.08.30 i idrottshallen.

Eleverna samlas utanför sina klassrum kl.08:20. Bussar går hemåt cirka 11.00.

7-9 Rolfstorp:

Bussar går som vanligt till skolan. Eleverna samlas kl.08.20 med klassföreståndare.

Avslutningen börjar kl. 09.45. Bussar går hemåt cirka 11.00.

F-3 Skällinge:

Avslutningen börjar kl.11.00 på Skällinge skolas utegård. Vid regn är avslutningen i Rolfstorps skolas idrottshall.