Går du i 9:an och vill köpa loss din dator?

Varbergs kommun har under din skoltid leasat en dator genom Lin Education för användning i skolundervisningen och i hemmet. När du nu slutar skolan får du möjlighet att köpa den till ett förmånligt pris. Om du väljer att inte köpa datorn så skall denna återlämnas till skolan innan terminens slut.

Information om tillvägagångssätt finner du i dokumentet nedan.

Utk%C3%B6psinfo elev 2015(1)