Nybildat föräldraråd

Hej.

Nu har Himledalens Föräldraråd startat. Det är ett gemensamt föräldraforum för Himledalens skolor; Göthrik, Rolfstorp och Skällinge. Vi som är medlemmar har kommit med genom att gå på mötena som varit utannonserade på skolornas bloggar. Vi träffas fyra gånger/termin, två ggr med rektorer, två gånger utan rektorer.

I skollagen står det att det ska finnas ”forum för samverkan mellan vårdnadshavare och skola”. Föräldrarådet är ett sådant forum. Syftet är att bidra till en ökad samverkan mellan hem och skola och att vi på så sätt kan hjälpas åt att utveckla skolan. Det ger vårdnadshavarna möjlighet till ökad insyn i skolans verksamhet och chans att tycka till innan stora beslut i verksamheten fattas.

Föräldrarådet kan också arrangera aktiviteter som tex skoldiscon och lovaktiviteter. Man kan vara behjälplig i samband med 9:ornas avslutningsmiddag, första skoldagen eller annat som av Föräldrarådet och personal/rektor bedöms som lämpligt. Verksamheten i föräldrarådet planeras av medlemmarna i samarbete med rektor.

Hör gärna av er till någon av oss om ni undrar något eller har idéer och tankar om vad Föräldrarådet bör arbeta med.

Vi som är med i Föräldrarådet är:

Göthriks skola:

Leif Dahl dahl.klastorp@hotmail.com

Inger Brosved inger@brosved.se

Rolfstorps skola:

Frida Carlsson fridolina82@gmail.com

Agneta den Braver agnetapukared@hotmail.com

Skällinge skola:

Ann-Louise Scheuer scheuer@live.se

Marie Knutsson marie.knutsson@varberg.se