Tillbyggnad av Rolfstorp skola

Under veckan kommer tillbyggnaden av skolan i Rolfstorp att starta. I ett första steg kommer byggområdet att stängslas in vilket påverkar rastytorna för våra barn i F-3. Samtidigt kommer bussangöringen att flyttas längs Per-Lars väg för att underlätta på och avstigning samt för ökad säkerhet i samband med byggnationen.

För eleverna i årskurs 7-9 kommer den inbyggda mellangången att rivas och förflyttning mellan skolan ”nya” del och den ”gamla” delen kommer att gå via personalingången.