Nytt föräldraråd

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att alla skolor i kommunen ska ha mer likriktade former för föräldrainflytande i skolans verksamhet. På ett första möte tidigare i höst, beslutades att Himledalens skolor ska starta ett Föräldraråd. Till Föräldrarådet i Himledalen ska sex representanter väljas, två föräldrar från varje skola och det egna barnet ska gå på den skola man representerar. Valberedningen vill nu ha kontakta med dig som är intresserad av att delta i det nya föräldrarådet (arbetsinsats = fyra möten per år).
Intresseanmälan görs till någon medlem i valberedningen senast den 15/11 via mejl.
kristina@taremark.se eller  linda.bengtsson@varberg.se. Ange vilken skola ditt/dina barn går i, namn och mobilnr.
Konstituerande möte för det nya föräldrarådet hålls klockan 1900 i Skällingeskolan den 2/12 2014.
Välkomna!