Möte inställt

Det konstituerande mötet som skulle hållas i Skällinge skola den 4 november är framflyttat till den 2 december kl. 19.00.

Skälet till att mötet flytta​s är att valberedningen behöver mer tid till sitt förfogande.

Vid mötet den 4 december kommer valberedningen att presentera de kandidater som  ska väljas till den kommande styrelsen.