Inbjudan möte föräldrasamverkan 1/10

Hej!

Vi vill härmed bjuda in dig som vårdnadshavare till barn på någon av Himledalens skolor till ett första konstituerande möte för en gemensam lokal skolstyrelse för våra skolor den 1:a oktober 2014. Vi fick under våren i uppdrag av förvaltningen att se över möjligheterna till att skapa ett gemensamt forum för samverkan mellan skolorna och hemmen, och det förslag som förvaltningens utredare lämnade var att det kunde skapas en skolstyrelse med representanter från alla tre skolorna och representanter från vårdnadshavare på samtliga skolor.

Samverkan idag

Det förs redan samverkan mellan föräldragrupper och skolan på såväl Göthriks som Skallinge och Rolfstorp skolor. På Göthrik sker denna samverkan genom en föräldraförening och i Rolfstorp och Skällinge genom ett föräldraråd. Lokala former kan fortsätta även efter valet av lokal skolstyrelse till exempel i form av lokala föräldraföreningar.

Syfte och arbete

Syftet med samverkan är att bidra till en ökad samverkan mellan hem och skola och att vi på så sätt kan hjälpas åt att utveckla skola och det ger dig som vårdnadshavare möjlighet att få en ökad insyn i skolans verksamhet och möjlighet att fatta beslut i vissa frågor som rör skolan. För mer specificerat vilka frågor som kan tänkas att falla inom ramen för den lokala styrelsens mandat se bifogad text.

Anmälan till mötet den 1:a oktober görs till Tobias Ramstedt på tobias.ramstedt@varberg.se

Dagordning för mötet kommer under nästa vecka.

Väl mött

Tobias Ramstedt

Rektor Rolfstorp och Skällinge skolor

Lars-Göran Helgstedt

Rektor Göthrik skola