Förtydligande gällande Skola24

Sjukanmälan via skola24 först från måndag 15/9. Detta datum kommer även korrekta scheman att ligga inne i skola24.

Sjukanmälan via telefonnummer: 0515-436 10.  Knappa in elevens personnummer. Bekräfta.

/ Peter