Information om skola24

Nytt system för omdöme och närvarohantering i grundskolan

Varbergs kommunala grundskolor byter med start höstterminen 2104 system för omdöme- och närvarohantering. Skola 24 ersätter nuvarande system Infomentor.

Förändrade dokumentationskrav

Hösten 2013 ändrades bestämmelserna om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen i skollagen (2010:800). Ändringarna i skollagen innebär att kravet på skriftliga individuella utvecklingsplaner avskaffas i de årskurser betyg sätts. Skriftliga individuella utvecklingsplaner ska upprättas en gång per läsår, i stället för varje termin, för elever i årskurs 1–5.  Utvecklingssamtal ska fortfarande hållas minst en gång per termin i samtliga årskurser. Information som tidigare har lämnats i den skriftliga individuella utvecklingsplanen ska nu lämnas muntligt vid de utvecklingssamtal där skriftlig information inte ges.
I Varberg sker det första utvecklingssamtalet i augusti/september. Vid samtalet kommer muntlig information ges kring elevens måluppfyllelse och utifrån detta upprättas en framåtsyftande plan för läsåret.
I januari sker det andra utvecklingssamtalet då den framåtsyftande planen utvärderas och revideras vid behov.

Skola 24

Skola 24 är ett webbaserat system för att hantera närvaro och underlag inför utvecklingssamtal. Föräldrar och elever kan via webben ta del av aktuell närvaro samt ta del av information inför utvecklingssamtal.
Inloggningsuppgifter till systemet får ni från skolan.
Omdöme Skola 24
Inför utvecklingssamtal kommer ni i Skola 24 kunna ta del av dokumentation kring elevens studieresultat och måluppfyllelse i de årskurser där individuella utvecklingsplaner skrivs.
Frånvaro Skola 24
Frånvaro ger ett heltäckande stöd för skola och hem att hantera elevens närvaro. Frånvaro kan anmälas och rapporteras på flera sätt av personer som har olika roller i systemet, exempelvis föräldrar och lärare. Frånvaro kan rapporteras både via telesvar och via webben.
Systemet kommer att underlätta hanteringen av närvaro och omdömen och med anledning av de ändrade reglerna kommer mängden skriftlig information att minska.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s